Kolejne zwolnienia z podatku od nieruchomości

Podajemy za dziennikiem "Rzeczypospolita" z dnia 13 maja 2011 r.:  artykuł: „Remont budynku może spowodować zmniejszenie daniny dla gminy”.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1047300_Remont_budynku_moze_spowodowac_zmniejszenie_daniny_dla_gminy.html 

Wątpliwości budzi możliwość wyłączenia z kategorii obiektów związanych z działalnością gospodarczą takiego przedmiotu opodatkowania, który „nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych”. Pojawia się więc pytanie, czy dotyczy to tez obiektów remontowanych?

Nasz komentarz: Jak to w naszym kraju bywa, wiele zależy od interpretacji tych samych zapisów. Próba interpretowania prawa na korzyść podatnika w rzeczy samej nie jest korzystna dla gminy, a co za tym idzie dla ogółu społeczeństwa.

To kolejna interpretacja prawa zmierzająca do uszczuplenia dochodów gminy. Z jednej strony coraz mniej pieniędzy i „kaganiec” finansowy ministra Rostowskiego, z drugiej zaś strony coraz więcej obowiązków bez wskazania źródeł ich finansowania.