Nabór wniosków na program usuwania azbestu w gminach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, iż w związku ze zbliżającym się terminem kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu w 2015, na realizację tego programu w 2015 roku WFOŚiGW w Zielonej Górze zabezpieczył kwotę 2.742.856 zł (w tym 50% z NFOŚiGW w Warszawie w ramach udostępnienia środków). O dofinansowanie mogą wystąpić Gminy, które wykonały inwentaryzację zasobów azbestowych na terenie gminy oraz posiadają przyjęty uchwałą Rady Gminy gminny program usuwania azbestu. W ramach Programu w 2015 roku Fundusz zrefunduje do 100 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Gminę – do wysokości dotacji określonej w umowie. Przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć iloczynu 800 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy (bez ograniczeń dotyczących własności posesji z których usuwane są odpady zawierające azbest). Kosztami kwalifikowalnymi są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na uprawianym składowisku odpadów niebezpiecznych.

Termin naboru wniosków upływa 31 stycznia 2015 r. o godzinie 12:00*

*- data wpływu do biura WFOŚiGW w Zielonej Górze.

W powyższym terminie należy złożyć:

  1. Formularz wniosku o dofinansowanie (części: A,B – dla zadań zw. z usuwaniem azbestu,C)
  2. Gminny program usuwania azbestu wraz z zatwierdzoną uchwałą rady gminy.
  3. Aktualną inwentaryzację usuwania azbestu wraz z zatwierdzoną uchwałą radą gminy.
  4. Aktualną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

Wszystkie dokumenty dotyczące zasad oraz procedury ubiegania sią o dofinansowanie dostępne są na stronach internetowych www.wfosigw.zgora.pl. WFOŚiGW zwraca uwagę na zmiany w dokumentach dotyczących realizacji Programu, m.in. w dokumencie pn.: „Warunki dofinansowania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚiGW” określającym procedurę ubiegania się o dofinansowanie”.

NASZE STANOWISKA
 
O.P.O.S.
OPINIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA
 
SEJM-SENAT-PREZYDENT
SYGNAŁ ŚRODOWISKOWY
 
ZRZESZENIE W MEDIACH

Kalendarium

poprzednim miesiącu luty 2019 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 5 1 2
week 6 3 4 5 6 7 8 9
week 7 10 11 12 13 14 15 16
week 8 17 18 19 20 21 22 23
week 9 24 25 26 27 28

Facebook

Odliczamy

do rozpoczęcia trzeciego w tym roku Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego (nad morzem)
Odliczanie zapewnia Go Mylo Countdown

Sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem dwukadencyjności dla prezydentów, burmistrzów i wójtów?

TAK - 47.2%
NIE - 46%
Nie mam zdania - 6.8%

Wszystkie głosy: 176
Głosowanie na tą sondę zakończone aktywne: 01 Lis 2017 - 00:00

bottom
01.png02.png04.png06.png07.png08.png09.png10.png11.png12.png13.png14.png15.png16.png17.png
 
Copyright © 2014. lubuskiegminy.pl Designed by: