Uchwały i Stanowiska Zarządu

1. Uchwała Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego nr 1 / 2015 z dnia 22.07.2015 r. ws. przyjęcia stanowiska dotyczącego: potrzeby wydłużenia okresu działania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (dalej KPOŚK) jako podstawy prawnej do odraczania opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska poza rok 2015 lub przyjęcia innych rozwiązań prawnych dających możliwość dalszego odraczania tych opłat.

2. Uchwała Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego nr 2/Z/2016 z dnia 02.03.2016 r. w sprawie: działalności Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.