Spotkanie zespołu ZGWL ds. Oświaty

26 lipca br. w Urzędzie Gminy Dąbie odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego ds. Oświaty ZGWL, w którym uczestniczyli:Pani Krystyna Bryszewska – Wójt Gminy Dąbie, Pan Sylwester Chocholski – Naczelnik Wydziału Oświaty UM Szprotawa, Pani Elżbieta Baranowska – Skarbnik Gminy Szczaniec, Pani Barbara Groncik - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, UM Krosno Odrzańskie. Grupa omówiła zasady założenia wdrożenia nowego systemu oświaty likwidującego szkoły gimnazjalne, propozycje założeń nowelizacji Ustawy Karta Nauczyciela w kontekście nowych obowiązków nakładanych samorząd gminny, a w tym finansowania nowych obowiązków. Grupa odniosła się szczegółowo do propozycji zapisów zmian w kluczowych ustawach zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w odniesieniu do resortowej debaty „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Grupa wypracowała założenia merytoryczne do nowego stanowiska ZGWL, w którym Zrzeszenie odniesie się kompleksowo do proponowanych obecnie rządowych zmian legislacyjnych.