Posiedznie w Gorzowie Wlkp.

Dnia 2 września 2016 w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Wlkp. odbył się posiedzenie Zarządu ZGWL, podczas którego omówiono: bieżącą sytuację ZGWL, kwestie organizacyjne planowanego na 14 wrzesień br. Konwentu ZGWL w Łagowie, planowane organizacje: seminariów dla Członków stowarzyszenia oraz ankietyzacje. Omówiono również wyniki raportu z funkcjonowania USC, w którym uczestniczyły urzędy stanu cywilnego w terenu województwa lubuskiego oraz planowane działania organizacji w IV kwartale br., przy uwzględnieniu działalności w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych.