Słów kilka o Konwencie w Gorzowie Wlkp.

13 marca w WiMBP im. Z. Herberta obył się pierwszy w 2017 r. Konwent Zrzeszenia. Walne Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium zarządowi ws. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w 2016 r. Podjęto również stanowisko w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym poprzez ograniczenie możliwości kandydowania w wyborach do organów wykonawczych gmin. Goście spotkania: p. Robert Gwidon Makarowicz – Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, p. Przemysław Kledzik – Wiceprezes Samorządowego Kolegium w Gorzowie Wlkp. oraz p. dr Rafał Bucholski z SKO Gorzowie Wlkp. odnieśli się do bieżącej sytuacji dotyczącej postępowań podatkowych z tytułu opodatkowania gruntów pod przesyłowymi liniami energetycznymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Parków Narodowych.

Jednocześnie, wraz z Konwentem ZGWL odbył się Lubuski Konwent Kierowników i Dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej. Włodarzom przedstawiono wyniki badań i ankietyzacji z realizacji zadań polityki społecznej przez lubuskie samorządy gminne, odniesiono się do dobrych praktyk pracy socjalnej w kontekście świadczenia wychowawczego 500+, przedstawiono obecny status pracownika socjalnego, poruszono problematykę działalności asystenta rodziny oraz Domów Pomocy Społecznej. Postulaty wypracowane przez Konwent zostaną przestawione Minister Rodziny, pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbiecie Rafalskiej.

 

Stanowisko ZGWL w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym poprzez ograniczenie możliwości kandydowania w wyborach do organów wykonawczych gmin

 

Prezentacja - Współpraca z Administracją Rządową i Samorządową w celu praktycznych zmian w polityce społecznej

 

Załączniki:
Pobierz plik (1. Domy Pomocy Społecznej.pdf)1. Domy Pomocy Społecznej.pdf[ ]172 kB241 Pobieranie
Pobierz plik (2 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.pdf)2 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.pdf[ ]650 kB219 Pobieranie
Pobierz plik (3. Wspieranie rodziny_.pdf)3. Wspieranie rodziny_.pdf[ ]1113 kB232 Pobieranie
Pobierz plik (5. Praca socjalna II.pdf)5. Praca socjalna II.pdf[ ]911 kB289 Pobieranie