O konwencie Kierowników i Dyrektorów OPS

13 marca w Wojewódzkiej i Miejskiej bibliotece Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. obył się Lubuski Konwent Kierowników i Dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki prac zespołu roboczego, który przeprowadził ankietyzację wśród ops-ów dotyczącą statutu pracownika socjalnego oraz kosztów funkcjonowania domów opieki społecznej powadzonych przez samorządy gminne. Na spotkaniu omówiono następujące kwestie:

- propozycje zmian w zakresie programu „złotówka za złotówkę”;

- dobre praktyki pracy socjalnej w kontekście świadczenia wychowawczego 500+

- status pracownika socjalnego i wyniki ankietyzacji z terenu woj. lubuskiego,

- rola asystenta rodziny i przeprowadzanie procedury odbierania dzieci,

- Problematyka związana z działalnością Domów Pomocy Społecznej.

W konwencie uczestniczyła Pani Grażyna Jelska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wypracowane przez konwent postulaty zostały przedstawione wójtom, burmistrzom i prezydentom podczas drugiej części konwentu. Zostaną one przesłane również Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani Elżbiecie Rafalskiej.

 

Prezentacja - Współpraca z Administracją Rządową i Samorządową w celu praktycznych zmian w polityce społecznej

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (1. Domy Pomocy Społecznej.pdf)1. Domy Pomocy Społecznej.pdf[ ]172 kB257 Pobieranie
Pobierz plik (2 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.pdf)2 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.pdf[ ]650 kB248 Pobieranie
Pobierz plik (3. Wspieranie rodziny.pdf)3. Wspieranie rodziny.pdf[ ]1113 kB216 Pobieranie
Pobierz plik (5. Praca socjalna II.pdf)5. Praca socjalna II.pdf[ ]911 kB298 Pobieranie