Posiedzenie Zarządu dnia 13.03.2017r, Gorzów Wlkp.

Dnia 13 marca w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. miało miejsce drugie posiedzenie Zarządu ZGWL. Zarząd dokonał analizy ofert hotelowych na organizację Konwentu 26-28.04.2017 i dokonał wyboru lokalizacji. Kolejny konwent odbędzie się w Hotelu Sandra SPA w Karpaczu. Dokonano również weryfikacji propozycji tematów przesłanych przez Członków ZGWL do omówienia podczas tego konwentu. Pojęto również następujące tematy:
a) projekt Uchwały WZC w sprawie zmiany Statutu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego wraz z odniesieniem się do opinii prawej nt. proponowanych kierunków zmian w statucie i funkcjonowaniu Stowarzyszenia,

b) projekt stanowiska w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym poprzez ograniczenie możliwości kandydowania w wyborach do organów wykonawczych gmin,
c) projekt wzoru Uchwały przygotowanej przez ZGW RP dla Rad Gmin i Miast w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce,

d) udział przedstawicieli Zarządu i Członków ZGWL jako sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w Forum Obrony Samorządności, dnia 16 marca 2017 r. w Warszawie,

e) sprawę wycofania przez sześć lubuskich samorządów wniosku w Trybunale Konstytucyjnym ws. niedofinansowania zadań zleconych.

f) bieżące prace Biura ZGWL.