Posiedzenie Zarządu dnia 29.08.2017

Dnia 29.08.2017r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego miało miejsce posiedzenie Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, podczas którego podniesiono następujące kwestie:
1. Omówienie szczegółowe spraw na spotkanie z Zarządem Województwa Lubuskiego:
 - realizacja konkursów ogłaszanych w ramach RPO Lubuskie 2020
 - kierunki rozwoju województwa zgodnie z Strategią Rozwoju Województwa w odniesieniu do kryteriów oceny projektów finansowanych z programu RPO Lubuskie 2020,
 - zawnioskowanie powołania Pełnomocnika ds. dróg wodnych śródlądowych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
2. Omówienie przygotowania i przebiegu Konwentu w Brodach planowanego na  12.09.2017r.
3. Przedstawienie stanu finansów stowarzyszenia – rozliczenie z działalności statutowej.
4 .Omówienie bieżących prac Biura Zrzeszenia w okresie czerwiec – wrzesień 2017 i planów Zrzeszenia na okres wrzesień – październik 2017:
   a) organizacja III-ciego Lubuskiego Seminarium Sekretarzy Gmin Członkowskich ZGWL w dniach 21-22.09.2017r. w Dworze Kolesin,   Kolesin k/Babimostu.
   b) prace zespółów: ds. Prawa Energetycznego i ds. Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego
   c) propozycje tematyczne seminariów w najbliższym czasie na IV kwartał 2017 i 2018 rok.
   d) organizacja konferencji nt. nowelizacji ustawy Prawo Wodne
   e) organizacja II Lubusko-Łódzko-Wielkopolskiego Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego w Luboniu
   f) bieżące sprawy realizowane przez  Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych
5. Organizacja Konwentu ZGWL w terminie 09-11. października 2017r. - Hotel Senator w Dźwirzynie
6. Włączenie się gmin w regionalne obchody stulecia odzyskania niepodległości w ramach programu „Niepodległa”
7. Sprawy różne, wolne wnioski.