Szkolenia RIO w styczniu 2018

rioRegionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze serdecznie zaprasza w miesiącu styczniu br. na dedykowane szkolenia dla pracowników samorządu gminnego: 

- 8 stycznia szkolenie pn. "Zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu, jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2017 rok oraz nowe przepisy dotyczące rachunkowości budżetowej obowiązujące od 2018 roku.". Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego, służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz księgowych jednostek organizacyjnych.

- 15 stycznia szkolenie pn. „Rejestr Należności Publicznoprawnych i sprawozdawczość podatkowa – nowe obowiązki gmin w 2018 roku”. Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, służb finansowych, osób odpowiedzialnych w organach podatkowych za ewidencje podatków, księgowych podatkowych, osób odpowiedzialnych w gminach za zaległości podatkowe, zajmujących się dochodzeniem i egzekwowaniem podatków (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty lokalne).

- 22 stycznia szkolenie pn. „Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych za 2017 rok”. Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych jednostek organizacyjnych JST.

- 23 stycznia szkolenie pn. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych za 2017 rok. Sprawozdania podatkowe – nowy obowiązek gmin”. Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników i pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Wszystkie szkolenia odbędą się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze przy ul. Chmielnej 13. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl.

 

Ilość miejsc na szkolenia jest ograniczona.

Załączniki:
Pobierz plik (15.01.2018 rejestr należności i sprawozdawczość podatkowa.pdf)15.01.2018 rejestr należności i sprawozdawczość podatkowa.pdf[ ]625 kB106 Pobieranie
Pobierz plik (22.01.2018 sprawozdawczość jednostki organizacyjne.pdf)22.01.2018 sprawozdawczość jednostki organizacyjne.pdf[ ]143 kB105 Pobieranie
Pobierz plik (23.01.2017 sprawozdawczosc_JST.pdf)23.01.2017 sprawozdawczosc_JST.pdf[ ]143 kB104 Pobieranie
Pobierz plik (Zamknięcie ksiąg rachunkowych bużdetu.pdf)Zamknięcie ksiąg rachunkowych bużdetu.pdf[ ]147 kB144 Pobieranie