Posiedzenie zarzadu ZGWL

7 wrzesnia odbyło się w Zielonej Górze posiedzenie zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Podczas spotkania omówiono m.in. dwa przyjęte ostatnio stanowiska:

a. nr 11/2018 z dnia 03.09.2018 r. w spr. nowelizacji o odnawialnych źródłach energii,
b. nr 12/2018 z dnia 03.09.2018 r. w spr. nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

Rozmawiano równiez o październikowym Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów oraz innych spotkaniach i wydarzeniach mających się odbyć do końca roku.

DSC 0007