Nowe stanowiska Zrzeszenia

         Informujemy, że 3 września 2018 r. Członkowie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego uchwalili podjęcie dwóch nowych stanowisk:

Mamy nadzieję, iż wniesione przez JST postulaty i wykazane przewidywane utraty w dochodach zostaną uwzględnione w prowadzonym procesie legislacyjnym.