Prawo wodne

Nowe przepisy dotyczące zakazu budowy na terenach zalewowych

Jak informuje "Gazeta Prawna" z 20 kwietnia 2011 r, nowelizacja prawa wodnego, która weszła w życie 18 marca 2011 r. wprowadziła istotne zmiany.

Mianowicie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będą uwzględniane obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Samorządy będą analizować mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego. Mają one zostać przygotowane do 22 grudnia 2013 r. przez prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

W związku z tym nieruchomości takie stracą swoja wartość rynkową. Właściciele tych terenów będą zapewne występować do gmin z roszczeniami odszkodowawczymi.  Prawdopodobnie nie będzie wielu inwestycji w dzielnicach dużych miast jak Kraków czy Wrocław.