Dofinansowanie na kanalizację w gminie

Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014).

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do przygotowania inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które ubiegać się będą o do finansowanie na realizację w oparciu o środki Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2014 - 2020. Konkurs przeznaczony jest dla beneficjentów planujących inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w aglomeracjach od 10 tys. RLM (równoważnej liczby mieszkańców) i którzy obecnie potrzebują dofinansowania przy opracowaniu stosownej dokumentacji. Kwota środków przeznaczonych na realizację wynosi 10mln. Euro.

Szczegóły konkursu: tutaj